Tuesday, June 30, 2009

sain bna uu? анхан шатны мэдээлэл

зөвөлгөө
нээлттэй порт шалгагч NMAP

  • SQL Injection
  • XSS (Cross-Site Scripting)
  • RFI/LFI (Remote/Local File Include)

SQL Injection жишээ

"SELECT `ID` FROM `users` WHERE `username`='Administrator' AND `password='' OR 1=1--
"--" sql нь энэ тэмдэгтээс хойшх камандийг биелүүлдэггүй.
'' or 1=1 энийг хараад sql мэддэг хүмүүс гадарлах байх
хэрэв зэ нууц үг тэнцэхгүй бол 1 нь 1 тэй тэнцүү юу гэсэн үг.
user name : Administrator
password: ' OR 1=1--
ингээд нэвтрэх хуудас дээр бичвэл admin эрхээр орох боломтой мэдээж ямар нэгэн filter тавиагүй үед;
XSS (Cross-Site Scripting)
Ихэнх хайлтийн хуудасны жишээ
= $_GET['search'];
// a real search engine would do some database stuff here
echo("You searched for $s. There were no results found");
?>
"search.php?search=(<)script>window.location='http://xxx.mn/'(<)/script(>)". энийг бичхэд
"You searched for (<)script(>)window.location='http://xxx.mn/'(<)/script(>). There were no results found"
гэсэн мэдээлэл ийг хиих ба энэ нь http://xxx.mn гэсэн сайтийг дахин дахин дуудна(loop) гэсэн үг.
browser нь loop ийг хаадаг ба browser ийн тохиргоонд байдаг

RFI/LFI (Remote/Local File Include)
index.php ийн жишээ
= $_GET['p'];
if (isset(
$page)) {
include(
$page);
} else {
include(
"home.php");
}
?>
энэ жишээнд RFI "index.php?p=http://www.google.com/";
LFI "index.php?p=/etc/passwd";

гэх мэтийн өгөгдөл оруулж болох аж


1 comment:

Anonymous said...

haan bank ruu dovtolj uzsen uu?