Thursday, June 11, 2009

hack- гэж нэг зүйл байдаг юм байна


хакэраа гэж ...

хүн бүхны сэтгэж чаддаггүй зүйлийг сэтгэдэг тун сонон хүмүүс шүү
би ойрноос энэ тал дээр маш их мэрийлттэй ажиллаж байгаа шүү
яахав эрлийн үзүүрт жаахан гэгээ гархаар нь жаахан урам авлаа
хакэр гэх хүн хэргэлдэг гэгдэх софтварийн жагсаалтийг орууллаа
1. Nmap
энийг бараг мэдэхгүй хүн гэж үгүй байх. гэхдээ мэдэхгүй хэн нэгэнд хэлхэд
энэ нь ReMote PC Port Scanner юм.
2. Nessus Remote Security Scanner
The remote security scanner software
3. John the Ripper
4. Nikto
5. SuperScan
6. p0f
7. Wireshark (Formely Ethereal)
8. Yersinia
9. Eraser
10. PuTTY
11. LCP
12. Cain and Abel
13. Kismet
14. NetStumbler
15. hping
хэхэ энэ тоолуудийг тайлбартай нь хамт оруулий гэж болдсон боловч google байхад би илүүц болвуу хэмээн мунхаг оюундаа тунгаасан болой

No comments: